Tazminat ve Tazminat Hukuku Kavramları

Tazminat, hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi ve/veya manevi zarara karşılık olarak, zararların giderilmesi amacıyla sorumlu kişiler tarafından zarar görene ödenen veya mahkeme tarafından ödenmesine karar verilen parasal bir değer veya edimdir. Tazminat hukuku da, haksız herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat taleplerini ve uyuşmazlıkları konu alır. Tazminat Hukuku; başta Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku olmak üzere hemen hemen tüm hukuk disiplinlerinde düzenlenen aykırılık hallerinde, hukuka aykırı davranan kişinin sorumluluğunu ve oluşan zararın cezai yollarla veya maddi-manevi tazminat ile giderilmesini konu almaktadır.

 

Tazminat Türleri

Genel anlamda, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki tür tazminat vardır. Maddi tazminat; maluliyet, işgücü kaybı, ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma, trafik kazası neticesinde yaralanma veya ölüm, tıbbi uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş kazası sonucu yaralanma veya ölüm gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi, borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, malvarlığı değerlerinin zarar görmesi gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Manevi tazminat ise, haksız bir fiil veya durum sebebiyle kişinin ruhsal bütünlüğünü bozulmasına neden olan manevi acıların giderilmesini amaçlar.

 

CFK Hukuk olarak Tazminat Hukuku alanında davaların açılmasından kararın icrasına kadar verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İş hukukundan kaynaklanan tazminat davaları
 • Bedensel bütünlüğün ihlali nedeniyle tazminat davaları
 • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
 • Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Ceza hukukundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları
 • İş kazasından kaynaklanan işgücü kaybı ve maddi-manevi tazminat davaları
 • Tıbbi malpraktisten (hatalı doktor uygulamaları) kaynaklanan tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat ve destekten yoksun kalma tazminatı davaları
 • Herhangi bir hukuk dalıyla alakalı ileride doğabilecek sorumlulukların önlenmesi amacıyla koruyucu hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Tazminat Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Tazminat Hukuku İle İlgili Haberler

Boşanma davalarında tazminat, maddi ve manevi tazminatın şartları ve miktarı gibi hususlar, bu yazımızda genel hatları ile incelenmiştir.