Ticaret Hukuku, gerçek ve/veya tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkilerin kurulmasını, sürdürülmesini, sona erdirilmesini ve doğabilecek ihtilafların çözümüne ilişkin kuralları düzenleyen özel hukuk dallarından biridir. Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir ve gerçek veya tüzel kişi olup olmadığı fark etmeksizin her tacir, ticari iş ve işlemlerinde ticaret hukukuna tabidir.

Ticari hayatta yapılacak hukuki iş ve işlemlerin gerek ulusal ve gerekse uluslararası alanda sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi için; anlaşmazlıkların önlenmesi, belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve güvenin azami ölçüde sağlanması noktasında ticari sözleşmeler önemli bir rol oynamaktadır.

 

E-Ticaret Kavramı

Gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret de hızla yaygınlaşmaktadır. E-Ticaret, herhangi bir ürün ya da hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir internet sitesi üzerinden ticaret yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan bir alışveriş yöntemidir. Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir bölgeye satış yapmanın ötesine geçerek satışlarını arttırmakta ve ödemeleri daha hızlı alarak ticari faaliyetlerini çok daha kolay yoldan yürütmektedir. E-ticaret özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için çok uygun bir ticaret şekli olsa da doğru ve etkili bir hukuki danışmanlığın büyük etkisi bulunmaktadır.

 

CFK Hukuk olarak Ticaret Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

  • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Rekabet hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Ticari alacakların tahsiline yönelik her türlü dava ve takip yollarına başvurulması
  • Kambiyo senetlerinin tahsiline ilişkin her türlü dava ve takip yollarına başvurulması
  • Ticaret Sicil Müdürlükleri ve Ticaret Odaları nezdindeki her türlü iş ve işlemin yürütülmesi
  • Ulusal ve uluslararası her türlü ticari sözleşmelerin hazırlanması, yürütülmesi, sona erdirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • E-ticaretle alakalı olarak kişisel, ulusal ve uluslararası düzeyde, Türkiye nezdinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması
  • Franchising (bayilik), distribütörlük, yönetim ve üst düzey yöneticilik sözleşmeleri gibi her türlü ticari sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi, sürecin yürütülmesi, sona erdirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü

Ticaret Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Ticaret Hukuku İle İlgili Haberler