C
CFK Hukuk Bürosu olarak;

Avukatlık mesleğinin onur ve haysiyetini gözeterek, müvekkillerimizin ihtiyaçlarına adalet ve hakkaniyete uygun şekilde en hızlı ve tatmin edici çözümleri sunmayı ilke olarak benimsemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda çalışma politikamız; Avukatlık Kanunu’nun genel ilkeleri doğrultusunda gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü, şeffaflık ve bağımsızlık çerçevesinde belirlenmiştir.

V
Vizyonumuz

Vizyon olarak, ülkemizde mevcut olan hak, hukuk ve adalet duygusunu, muasır medeniyetler seviyesinin daha da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Milletimizin hak ettiği çağdaş yaşam koşullarının, ancak hukukun üstünlüğü ilkesinin tam anlamıyla benimsenmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

M
Misyonumuz

Misyonumuz; hukukun üstünlüğü ilkesi ışığında, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin hukuki sorunlarını benimseyerek haklarını korumayı görev edinmek, çözüm odaklı yaklaşımla güvene dayalı vekalet ilişkisini yürütmek ve adalete olan inancı en yüksek seviyeye yükseltmektir.

Hukuk Büromuz İstanbul merkezli olmakla birlikte, Türkiye genelindeki ve yurt dışındaki çözüm ortaklarımız sayesinde, geniş bir coğrafyada hizmet sunmaktayız. Bu sebeple, sağladığımız hukuki hizmetin ulusal ve uluslararası alanda müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılaması ve sürekliliğin sağlanması amacıyla, hukuki ve finansal gelişmeleri global düzeyde yakından takip etmekteyiz. Böylelikle, var olan hukuki ihtilafların çözümü hususunda avukatlık hizmetleri sunmak dışında, ileride doğması muhtemel ihtilafları engellemek gayesiyle hukuki danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Bu amaçlar doğrultusunda, her türlü teknik donanım ve altyapıya sahip olan dinamik kadromuzla birlikte hak ve adaleti sağlama amacı ile, güncel hukuki meselelerle Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay tarafından verilen emsal kararları takip ederek her türlü konuda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Danışman avukatlarımız aracılığıyla, müvekkillerimizle ve müvekkil adayı gerçek ve tüzel kişilerle yaptığımız görüşme ve toplantılar neticesinde somut olayın hukuki analizini yapmakta ve gereken hukuki prosedürün işletilmesi için harekete geçmekteyiz.

“Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz.”

Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.

Molierac

[no_toc]