Tüketici Kavramı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici kavramı; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. Satın alınan hizmet veya ürün hem günlük yaşamda hem de mesleki – ticari faaliyetlerde kullanıldığında, tüketici olarak nitelendirilme durumu hangi amaçla daha fazla kullanıldığına bağlı olarak değişecektir. Tüzel kişiler açısından yapılan satın alımların hangilerinin ticari kapsamda ve hangilerinin tüketici bazında olduğunun tespiti, gerçek kişilere nazaran daha zordur. Bu noktada Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İş Karinesi başlıklı 19. maddesi ile tacirlerin borçları ve işlerinin ticari olmasının asıl olduğu, ancak aksinin ispat edilebileceği kabul edilmiştir.

Tüketicinin Korunması Esası

Gelişen dünya düzeninde hem ihtiyaçların çeşitlenerek artması ve hem de ihtiyaçların karşılanması amacını güden işletmelerin sayıca çoğalması karşısında, tüketicilerin mal veya hizmetlere ulaşması kolaylaşmış ve fakat hangi malın veya hizmetin daha güvenilir olduğuna karar vermesi güçleşmiştir. İşletmelerin sosyal ve etik anlamda üzerine düşenleri yeterince yerine getirmemiş olmaları, tüketicilerin korunması hususunda yasal düzenlemeler yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Her ne kadar Borçlar Kanunu, sözleşme serbestisi kapsamında sözleşmeye taraf olanları eşit güce sahip kişiler olarak kabul etse de, tüketiciler satıcılara karşı her yönden daha güçsüz konumda bulunmaktadır.

CFK Hukuk Bürosu olarak, Tüketici Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Abonelik sözleşmelerine ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi
 • Garanti kapsamında kalan mallardan doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketicilere dayatılan haksız şartlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü
 • Ayıplı mal ve hizmetlerden kaynaklanan davaların açılması ve yürütülmesi
 • Paket tur alımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, davaların açılması ve yürütülmesi
 • Kapıda satış ve mesafeli satışlardan kaynaklanan davaların açılması ve yürütülmesi
 • Kredi kartı sözleşmelerinden ve kart kullanımından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Devre tatil sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi
 • Tüketici kredilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ilgili davaların açılması ve yürütülmesi
 • Taksitli ve kampanyalı satışlardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi
 • Konut finansmanı sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaların açılması ve yürütülmesi
 • Tüketicilerin Reklam ve Rekabet Kurullarına yapması gereken başvuru süreçlerinin başlatılması ve yürütülmesi
 • Menkul ve gayrimenkul alım satımı süreçlerinde karşılaşılan tüketici sorunlarına hukuki destek ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Tüketici mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde görülen her türlü uyuşmazlık konusunda dava ve danışmanlık hizmeti sunulması

Tüketici Hukuku İle İlgili Haberler