Sigorta Hukuku Nedir?

İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk (riziko) adı verilen belirsizliklerin tehdidi altındadır. Sigorta hukuku; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin hayat, sağlık, işletme, konut, yangın, deprem, araç vb. hayatın her alanına ilişkin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan rizikonun meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yüklendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk dalıdır. Sigorta kapsamında yer alan tüm olumsuzluklar ve oluşan tazminat ödemeleri sigorta firmalarının sorumluluğunda olup, bu zararların tazmini sigorta hukukunda yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır.

 

Sigorta Türleri

Sigortalar genel anlamda can sigortaları ve zarar sigortaları şeklinde 2 gruba ayrılmaktadır. Her bir grubun risk çeşitleri ve risklerin oluşması sonrasındaki etkileri farklıdır. Reasürans ise,sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini güvence altına almasıdır. Türü farketmeksizin sigorta, kişi ve kurumlara güven sağladığı gibi, geleceğin maddi açıdan belirli hale gelmesini ve güvenle planlanmasını mümkün kılmaktadır.

 

CFK Hukuk olarak Sigorta Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları şunlardır:

 • Rücu ilişkisinden doğan davalarda tarafların temsil edilmesi
 • Sigorta şirketleri ile ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Sigorta alanında hukuki başvuruların yapılması ve sonuçlandırılması
 • Sigorta Hukukundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Sigorta poliçelerine ilişkin her türlü konuda danışmanlık hizmetinin sağlanması
 • Sigorta Tahkim Komisyonunda veya ilgili kurumlarda yapılacak oturumların takip edilmesi
 • Ölüm ve cismani zarardan kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve sonuçlandırılması
 • Trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Mal sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Zarar sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Sağlık sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Hayat sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Reasürans nedeniyle doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Tehlike sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Emeklilik sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili davaların açılıp sonuçlandırılması
 • Sorumluluk sigortalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve ilgili avaların açılıp sonuçlandırılması
 • Her türlü sigorta veya reasürans sözleşmesinin hazırlanması ve gerektiğinde fesih işlemlerinin yerine getirilmesi
 • Sigorta şirketleri ve acenteler için aranan gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması ve eksikliklerin tespit edilmesi
 • Kara, hava, deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davalarının açılması ve sonuçlandırılması
 • Sigorta veya reasürans sözleşmelerinin ihlalinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve sonuçlandırılması
 • Sigorta ve reasürans değerinin tespiti, muafiyetlerin azaltılması ve geri ödeme şartlarının saptanması gibi önleyici hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Temsil edilen sigorta şirketleri ve acentelerin trafik sigortacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alanda gerekli hukuki başvuruların yapılması
 • Sigorta şirketleri, sigorta brokerleri ve sigorta reasürans şirketleri ile sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Her türlü işlem ve yatırımların ve kredilerin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde hukuk danışmanlık ve temsil hizmetleri verilmesi

Sigorta Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sigorta Hukuku İle İlgili Haberler