Bilişim Hukuku; insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı bilginin, elektronik makineler aracılığıyla oluşturulmasını, toplanmasını, saklanmasını, işlenmesini ve paylaşılmasını sağlayan hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin yaptırımları kurallara bağlayan özel hukuk dalıdır. İnternet ortamında yapılan üretimleri de düzenlemesi nedeniyle elektronik ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişen ve modern çağda oldukça farklı bir boyut kazanarak kapsama alanını genişletmiş bulunan bu alan, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ile yakından ilgilidir. Dijital ödeme sistemleri, e-ticaret sitelerinin yasal düzenlemeleri, endüstriyel tasarımlar, elektronik bankacılık suçları, erişim yasakları, internet yayınlarının düzenlenmesi ve sınırlamalar birçok konu Bilişim Hukuku alanında yer almaktadır.

 

Kapsam Alanı

Günümüzde neredeyse vazgeçilmez olan internet sayesinde insanlar kolaylıkla her türlü bilgiye ulaşabilirken, kendilerinin kişisel bilgileri dâhil her türlü bilgisine ulaşılmasına da imkân sağlamışlardır. Ayrıca çoğu insan haberleşme, bankacılık işlemleri, alışveriş gibi pek çok gündelik iş ve işlemlerini internet aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bunun da ötesinde “sosyal medya” olarak tabir edilen ortamlarda kendileri ve/veya başkaları ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadırlar. Devlet de vatandaşlarına kolay erişilebilir, etkin ve kesintisiz bir hizmet sunabilmek amacıyla “e-devlet” uygulamasını hayata geçirmiştir. Bu gibi geniş alanlarda yaşanan teknik gelişmeler, kullanım koşullarının mevzuat hükümleri ile belirlenmesi ve ihlal halinde uygulanacak yaptırımların düzenlenmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, hızla büyüyen bilişim teknolojileri sektörü ile beraber oluşan teorik ve pratik alanlardaki hukuki gelişmeleri yakından takip etmekle birlikte, Bilişim Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Bilgi teknolojileri alanında hukuki çözümler sunulması
 • Veri koruma süreçlerinde hukuki danışmanlık sağlanması
 • Veri güvenliği ve siber suçlara karşı hukuki korumanın sağlanması
 • E-Ticaret Hukuku (Mesafeli Satış Sözleşmeleri, İzinli Pazarlama vs)
 • Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin danışmanlık ve dava süreçlerinin yönetimi
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Bilişim suçlarının tespiti, ilgili makamlara iletilmesi ve dava süreçlerinin yürütülmesi
 • E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İnternet yoluyla işlenen ihlaller için gerekli hukuki başvuruların yapılması ve sonuçlandırılması
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması amacıyla lisanslama, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi
 • İnternetten içerik kaldırma ve itibar yönetimi için gerekli hukuki başvuruların yapılması ve sonuçlandırılması
 • İnternet ortamında kişilik haklarının korunması için gerekli hukuki başvuruların yapılması ve sonuçlandırılması
 • İnternet ortamında haksız rekabetin önlenmesi ve alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının çözülmesi
 • Marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunulması
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) Uyumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet sunan şirketlere yönelik kurumsal danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının oluşturulması

Bilişim Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Bilişim Hukuku İle İlgili Haberler