Yabancılar Hukuku Kavramı

Anayasamıza göre herkes; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, ten rengi, siyasal düşünce ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olsa da, bazı düzenlemelerde yabancılar hariç tutulmuş ve sadece Türk vatandaşlarının hakları koruma altına alınmıştır. Yabancılar Hukuku; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve hukukumuzda “yabancı” olarak nitelendirilen gerçek ve tüzel kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle tabi oldukları kısıtlamaları ve sahip oldukları hakları inceleyen ve Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, İş Hukuku gibi pek çok hukuk dalı ile bağlantısı olan bir karma hukuk dalıdır.

 

Türkiye’deki Yabancıların Durumu

Türkiye’de yabancıların ikamet etme, çalışma, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri yasal sınırlamalara tabiidir. Mevzuatımızda Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Uluslararası İşgücü Kanunu gibi çeşitli kanunlar, yönetmelikler ve düzenlemeler mevcuttur. Bu kapsamda; bir yabancının, ülkesine gönderilmesi halinde hayatının ya da özgürlüğünün tehdit altında olacağı durumlarda koruma sağlayan “geri gönderme yasağı” ayrıca bir önem arz etmektedir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, Türk hukuk sistemine uygun şekilde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerinin yürütülmesi amacıyla şu hizmetleri sunmaktayız:

 • Uluslararası sözleşme hükümlerinin yorumlanması
 • Türkiye’de şirket kurulumu ve şirket işlemlerinin yürütülmesi
 • Yabancılar Hukuku kapsamındaki davaların takibinin yapılması
 • Milletlerarası hukuk konularıyla ilgili hukuki danışmanlık sağlanması
 • Şirketlere yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi
 • Uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
 • Yabancılık unsuru içeren şirketlere ticari ve hukuki durum raporu hazırlanması
 • Yabancı gerçek kişilere Türk Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Yabancılık unsuru taşıyan şirketlere Türkçe ve İngilizce hukuki danışmanlık verilmesi
 • Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yabancı statüsünde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de çalışma izni işlemlerinin yapılması
 • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de taraf olduğu davaların takibi ve icra işlemlerinin yapılması
 • Yabancı şahıs ve şirketlere yönelik seminer, konferans ve hizmet içi eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesi
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin yapılması
 • Yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi süreçlerinin yürütülmesi
 • Yabancıların Türkiye’ye girişi, oturma izni ve oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi, başvurunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi
 • Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin eşi ve çocuklarına aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ile ilgili işlemlerinin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Yabancıların uluslararası korunması ve cezai sorumlulukları ile ilgili durumlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması
 • Yabancıların Türkiye’de kuracağı şirketin; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dâhil olmak üzere,
 • Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması

Yabancılar Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

Yabancılar Hukuku İle İlgili Haberler

Döviz kurlarındaki artış sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanması davası ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Türk vatandaşlığının kazanılması için yürürlüğe konulan yeni kanuni düzenlemeleri, bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.