Boşanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılması talebiyle açılan hukuki bir süreçtir. Bu süreçte, evlilik birliği kurulurken yapılan evlilik sözleşmesi veya nikah akdinin feshedilmesi ve tarafların mal varlığı, çocukların velayeti, nafaka gibi hususlarda karar verilmesi amaçlanmaktadır. Boşanma, son derece hassas bir konudur ve çiftler için oldukça zor bir süreçtir. Tarafların haklarını korumak ve isteklerini mahkemede doğru bir…

Boşanma davalarında tazminat, maddi ve manevi tazminatın şartları ve miktarı gibi hususlar, bu yazımızda genel hatları ile incelenmiştir.