KAMU HUKUKU

Devlet ile vatandaşlar arasındaki ve devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır.

ÖZEL HUKUK

Toplumun birbiriyle eşit haklara sahip üyeleri olan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, aralarındaki irade serbestisinin sınırlarını belirleyen hukuk alanıdır.

KARMA HUKUK

Gelişen sosyal ilişkilerin bir sonucu olarak, hem özel hukuk karakteri gösteren ve hem de kamu hukuku düzenlemeleri ile örtüşen normları kapsayan hukuk alanıdır.

“Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar.”

Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

Pierre Calamanderi