Bankacılık ve Finans Hukuku

Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişmelere paralel olarak oluşan liberalleşme ile birlikte, İstanbul ve Ankara gibi ticari merkezlere sahip olan Türkiye’nin de bir finans merkezi olmasına yol açmıştır. Büyüyen ekonomi, sürekli olarak gelişen finansal düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir. Bankacılık ve Finans Hukuku; banka yöneticileri ve çalışanlarının yetki ve sorumlulukları ile bankaların kuruluşu, örgüt yapılanması, faaliyete geçmesi, faaliyet konuları, denetlenmesi, sona ermesi ve işleyişine ilişkin kuralları düzenlemektedir.

Günümüzde ekonomik kaynakların dağıtımı ve günlük finansal işlemler bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Zira bankalar, devletin çıkardığı tahvil ve bono gibi finans araçlarını satın alarak devleti kredilendirmekte, bunların yatırımcılara satışında aracılık etmektedir. Ayrıca ticari işletmelere kredi sağlayarak ekonomiyi de harekete geçiren bankalar; bireylere tüketim kredisi veya kredi kartı vererek bireylerin günlük ihtiyaçlarını karşılanmasına olanak sağlamaktadır.

2005 yılında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, bankacılık sektörü ile finans sektörünü düzenleyen temel yasadır. Bankacılık işlemleri, kamu tüzel kişiliğine haiz ve özerk bir kuruluş olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenmektedir. Bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar ise, Türk Ticaret Kanunu ya da Borçlar Kanunu gibi özel hukuk ilişkilerini düzenleyen mevzuatla çözülmektedir.

 

CFK Hukuk Bürosu olarak, ulusal ve uluslararası firmalara Bankacılık ve Finans Hukuku alanında verdiğimiz başlıca hizmetler şunlardır:

 • İpotek ve teminatlı işlerden doğan davaların takibinin yapılması
 • Sermaye piyasası uygulamalarının hukuksal olarak denetlenmesi
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanması ve görüşmelerin gerçekleştirilmesi
 • Kalkınma ve yatırım bankalarının kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF nezdinde hukuki işlemlerin yürütülmesi
 • Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonların hukuksal denetlenmesi
 • Off-shore yatırımlar ve halka arz konularında hukuki danışmanlık sağlanması
 • Her türlü yatırım ve projede şirketlerin inceleme ve değerlendirmelerinin yapılması
 • Leasing ve faktoring konularında hukuki destek sağlanması, işlemlerin hazırlanması
 • Şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmesi
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nun görev ve yetki alanına ilişkin hukuksal iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi
 • Finans ve kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Edinilen kredi ve borçlanmalardan doğan her türlü uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yolu ile çözülmesi
 • Türkiye’de kurulmuş olan bankaların birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Türkiye’de banka kurulması veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye’de şubesinin açılması süreçlerinin yürütülmesi
 • Uluslararası banka ve finans kurumlarının Türkiye’de yapmak istedikleri yatırımlar konusunda hukuki danışmanlık sağlanması
 • Kurumsal finansman, mal ve proje finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı ve yapısal finans konularında danışmanlık hizmeti sunulması
 • Türkiye’de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması
 • Bankaların faaliyet alanları ile ilgili finansal raporlama, denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması kararlarına ilişkin gerekli itiraz ve yasal başvuruların yapılması
 • Türkiye’de bankacılık faaliyetinde bulunabilmek üzere Bankacılık Kanununda öngörülen şartların yerine getirilmesi için hukuki danışmanlık sunulması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna izin başvurusu yapılması

Bankacılık ve Finans Hukuku Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • Pane 1

 • Pane 2

Bankacılık ve Finans Hukuku İle İlgili Haberler