Döviz kurlarındaki artış sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanması

Döviz kurlarındaki artış sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanması, teknik olarak yabancıların kiracı oldukları kira sözleşmelerinde mümkündür. Zira Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları kira sözleşmelerinde, kira bedelini döviz olarak belirlemeleri yasaktır. Türkiye vatandaşı olmayanların kiracı oldukları kira sözleşmelerinde ise, kira bedeli döviz veya dövize endeksli olabilir.

Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde de, bu sözleşmelerden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

Bu istisnalar dâhilindeki gerçek veya tüzel kişiler, döviz kurlarındaki artış nedeniyle kira sözleşmesinin uyarlanması davası açabilirler.

Kira sözleşmelerinin yeniden uyarlanmasında haklı sebep teşkil eden başlıca hususlar şunlardır:

  • Kiralananın konumu, niteliği, kullanım amacı
  • Emsal kira bedelleri
  • Bölgedeki kira bedelini etkileyen değişiklikler
  • Vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar
  • Döviz kurlarındaki ani iniş ve çıkışlar
  • Ekonomik kriz veya doğal afetler vs.

Bu yazı Yabancılar Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku kapsamında düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.