Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Yeni Dönem

Türk vatandaşlığının kazanılma şartlarına ilişkin usul ve esaslar, 06.01.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir. Bu çerçevede, yabancı uyrukluların Türk Vatandaşlığı kazanımı için aranan şartlar şu şekildedir:

Türk Vatandaşlığı Kazanılması Şartları

  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler

Yapılan değişiklikler neticesinde; eski düzenlemede yer alan Türk vatandaşlığının gayrimenkul alımı yoluyla veya Türkiye’de istihdam oluşturma yoluyla kazanılabilmesi için belirlenen döviz miktarının karşılığı olan Türk Lirası ile yatırım yapılması şartı kaldırılarak bunun yerine Amerikan Doları olarak belirlenen tutarlara karşılık gelen döviz miktarı ile yatırım yapılması şartı getirilmiştir.

Bu yazı Yabancılar Hukuku kapsamında düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.